அசர வைக்கும் எதிர்கால விவசாய பண்ணைகள் – இவர்கள்தான் ஹைடெக் விவசாயிகள்

0

எதிர்காலத்தில் விவசாயம் செய்ய காலி நிலங்கள் தேவையில்லை. வீட்டு மொட்டை மாடியில்கூட விவசாயம் செய்ய முடியும் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஹைடெக் விவசாயிகள்.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site – https://www.bbc.com/tamil
Facebook – https://bbc.in/2PteS8I
Twitter – https://twitter.com/bbctamil

Leave A Reply

Your email address will not be published.