கோமியம் விரைவில் மருந்துப் பொருளாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது : இணையமைச்சர் அஷ்வினி குமார் சவுபே

0

கோமியம் விரைவில் மருந்துப் பொருளாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது : இணையமைச்சர் அஷ்வினி குமார் சவுபே

Subscribe➤ https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook➤ http://fb.com/News7Tamil
Twitter➤ http://twitter.com/News7Tamil
Instagram➤ https://www.instagram.com/news7tamil/
HELO➤ news7tamil (APP)
Website➤ http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Leave A Reply

Your email address will not be published.