சந்திரயான் – 2 : இறுதி நேரத்தில் கவுன்ட் டவுன் நிறுத்தப்பட்டது ஏன்?

0

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பல்வேறு நவீன தொழில்நுட்பங்கள் உதவுகின்றன.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பல்வேறு நவீன தொழில்நுட்பங்கள் உதவுகின்றன.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

Leave A Reply

Your email address will not be published.