20 ஆண்டுகளுக்கு கட்டணமில்லா மின்சாரம் – காற்றாலையில் மின் உற்பத்தி செய்வது எப்படி?

0

விண்கற்களை கண்டுபிடிக்க உலகிலேயே சிறந்த இடம் அண்டார்டிகா. ஆச்சரியப்படும் விதமாக ஒரு நாள் எட்டு, ஒன்பது விண்கற்களை கண்டெடுக்க முடிகிறது.

இதற்காக ஆய்வு மேற்கொண்ட இரு பெண்களை பற்றிய காணொளி.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site – https://www.bbc.com/tamil
Like our Facebook Page – https://www.facebook.com/BBCnewsTamil
Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

விண்கற்களை கண்டுபிடிக்க உலகிலேயே சிறந்த இடம் அண்டார்டிகா. ஆச்சரியப்படும் விதமாக ஒரு நாள் எட்டு, ஒன்பது விண்கற்களை கண்டெடுக்க முடிகிறது.

இதற்காக ஆய்வு மேற்கொண்ட இரு பெண்களை பற்றிய காணொளி.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site – https://www.bbc.com/tamil
Like our Facebook Page – https://www.facebook.com/BBCnewsTamil
Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

Leave A Reply

Your email address will not be published.