20 ஆண்டுகளுக்கு கட்டணமில்லா மின்சாரம் – காற்றாலையில் மின் உற்பத்தி செய்வது எப்படி?

0

கற்பனை முதல் கழிவறை வரை ஆக்கிரமிக்கவுள்ள நவீன தொழில்நுட்பங்கள்
Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

கற்பனை முதல் கழிவறை வரை ஆக்கிரமிக்கவுள்ள நவீன தொழில்நுட்பங்கள்
Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

Leave A Reply

Your email address will not be published.