20 ஆண்டுகளுக்கு கட்டணமில்லா மின்சாரம் – காற்றாலையில் மின் உற்பத்தி செய்வது எப்படி?

கடுமையான வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படும் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க உதவும் ஏசி ஹெல்மெட்.
Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

கடுமையான வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படும் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க உதவும் ஏசி ஹெல்மெட்.
Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

Leave a Reply

Your email address will not be published.