Jio Giga fiber எப்படி வாங்குவது? | Full HD TV Free – All you need to know | Reliance

0

இறந்த மனிதர்களின் உடல்களை பாதுகாப்பாக வைத்து எதிர்காலத்தில் அந்த உடல்களுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது அமெரிக்க நிறுவனம்.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

இறந்த மனிதர்களின் உடல்களை பாதுகாப்பாக வைத்து எதிர்காலத்தில் அந்த உடல்களுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது அமெரிக்க நிறுவனம்.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page –https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil

Leave A Reply

Your email address will not be published.