மேரி கோம் உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பின் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்

0

சாம்பியன் எம்.சி மேரி கோம் (51 கிலோ) செவ்வாய்க்கிழமை உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பின் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். தொடக்க சுற்றில் ஒரு பை பெற்ற மூன்றாம் நிலை வீரர், முதல் மூன்று நிமிடங்களை தனது எதிர்ப்பாளரைப் பற்றி ஒரு நல்ல அளவைப் பெற்றார்.

விலை ஒரு ஐரோப்பிய விளையாட்டு தங்கப் பதக்கம் வென்றவர் மற்றும் உலக ஷோபீஸின் கடைசி பதிப்பில் வெண்கலத்தைப் பெற்றார். ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப்பில் மூன்று முறை வெண்கலப் பதக்கம் வென்றவர் தவிர, காமன்வெல்த் விளையாட்டு சாம்பியனும் ஆவார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.