எஸ்சி டு ஹியர் வெள்ளிக்கிழமை டாடா சன்ஸ் ப்ளீ சவாலான என்சிஎல்ஏடி முடிவை சைரஸ் மிஸ்திரி தலைவராக மீட்டெடுக்கிறது

0

 

எஸ்சி டு ஹியர் வெள்ளிக்கிழமை டாடா சன்ஸ் ப்ளீ சவாலான என்சிஎல்ஏடி முடிவு சைரஸ் மிஸ்திரி தலைவராக மீட்டெடுக்கிறது

செவ்வாய்க்கிழமை உச்சநீதிமன்ற வலைத்தளம், பிரதம நீதியரசர் எஸ்.

செவ்வாய்க்கிழமை உச்ச நீதிமன்ற வலைத்தளம், பிரதம நீதியரசர் எஸ்.

10 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் உப்பு-மென்பொருள் கூட்டு நிறுவனத்தை வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் தலைவர் சட்டவிரோதமானது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.